Adresa

Tesaříkova 4/1028, 102 00 Praha 10

Klinika Na Košíku

je nestátní zdravotnické zařízení, které od roku 2009 provozuje neurorehabilitační kliniku následné péče. Zajištujeme ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům, kteří potřebují doléčení, rehabilitaci a nácvik soběstačnosti po akutní nemoci nebo po operaci.

Nabízíme

  • vysoký standard ošetřovatelské péče
  • 24 hodinová služba lékaře
  • intenzivní rehabilitace, každý den v týdnu
  • ergoterapie, logopedie
  • možnost pobytu i pro mimopražské klienty a cizince
  • park s bezbariérovým přístupem
  • možnost paliativní péče