Zabýváme se léčbou, hojením a ošetřováním akutních i chronických ran a defektů.

Rány obvykle vznikají následkem nějakého akutního stavu, operace nebo zanedbáním polohování a ošetřovatelské péče při dlouhodobých hospitalizacích v nemocnici. Jedná se o bércové a diabetické vředy, komplikované pooperační rány, dekubity I. až IV. stupně.

Vždy je potřeba zohlednit příčinu vzniku rány, základní onemocnění a další přidružené faktory. Aby se urychlilo správné hojení rány, je nezbytná šetrná a pečlivá ošetřovatelská péče. Rána se musí správným způsobem čistit a převazovat pomocí vhodně zvolených materiálů a stav případně konzultovat s odbornou ambulancí.

U těžkých pacientů se snažíme vhodnými preventivními postupy tvorbě dekubitů zabránit. Základem prevence je polohování za pomoci antidekubitních pomůcek a používání speciálního krytí na nejvíce rizikové části těla.

Při indikaci, lze využít i speciální léčbu pomocí podtlakové terapie VivanoTec. Tuto léčbu si hradí pacient.

V galerii je k nahlédnutí několik ran a defektů s průběhem hojení.

Dovolujeme si upozornit, že soubory obsahují i rány v původním, vážném stavu a pohled na ně není příjemný.Sedřená kůže (pdf, 220 kB)
Dekubitus IV (pdf, 237 kB)