Klinika Na Košíku

nestátní zdravotnické zařízení

Poskytovatel zdravotní péče:

MSCARE s.r.o.
se sídlem Praha 10 - Hostivař, Tesaříkova 4/1028, IČ: 28509480
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146786

Informace o příjmu pacienta: +420 777 22 84 84

E mail: info@KlinikaNaKosiku.cz

Ředitelka

Primář

Alena Jakubovová

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC., FACC
atestace interna, kardiologie

Lékařský kolektiv

MUDr. Michal Chrz
atestace interna, hematologie
MUDr. Judita Ivančová
atestace interna
MUDr. Ján Hrdý
atestace rehabilitační a fyzikální medicína, chirurgie
MUDr. Šárka Havelková
atestace interna, anesteziologie
paliativní péče
MUDr. Jana Chadimová
atestace interna, kardiologie
MUDr. Iva Tomanová
atestace neurologie


Smluvní spolupráce s lékaři v oboru
ortopedie, dermatologie
psychiatrie, psychologie
Vrchní sestra Gabriela Gerlová
Fyzioterapie Bc. Kateřina Ocmanová Dis.
Ergoterapie Mgr. Petra Stodůlková
Mgr. Jana Trpková
Logopedie Mgr. Hana Pikulíková
Sociální poradenství   Markéta Votavová

Info

;