Naše klinika získala v červnu 2016 finanční podporu od Nadačního fondu Avast, v rámci 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR pod názvem Spolu až do konce. Díky tomu někteří z našich lékařů absolvovali specializační kurzy v paliativní péči. Kurzem Paliativní péče v LDN sestaveným našemu zdravotnickému zařízení na míru prošel všechen zdravotnický, ošetřovatelský i rehabilitační personál. Absolvovali jsme dosud i mnohá školení, konference, stáže.


V oboru paliativní péče Vám naše klinika může nabídnout:

  • stanovení plánu péče o pacienta, zvážení medikace, dobrá symptomatická léčba
  • konzultace s rodinou nebo jiným pečujícím o pacienta, srozumitelné pojmenování limitů a dosažitelných cílů pacienta
  • sdělení realistických očekávání, ale citlivým a empatickým způsobem
  • nabídka jednolůžkových pokojů s možností přistýlky pro 24 hodinovou přítomnost blízké osoby
  • důstojné, rodinné zázemí malé kliniky, bezbariérový park, možnost návštěvy domácích mazlíčků
  • informace k dokumentu Dříve vyslovené přání
  • spirituální podpora, možnost návštěvy faráře
  • pro zájemce dostatek informací pro zařízení péče o příbuzného v domácím prostředí, kontakt a doporučení na mobilní hospic

Definice paliativní péče podle Světové zdravotnické organizace (WHO):

Paliativní medicína je celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných. Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.